מערכות הקלטה

tape

מערכות הקלטה

 • הקלטת שיחות אוטומטית
 • האזנה לשיחות בזמן אמת
 • איתור שיחות באופן פשוט וקל
 • השמעת שיחות באופן מידי
 • רישום כל פרטי השיחה
 • משלוח שיחות במייל
 • גיבוי הקלטות אוטומטי
 • תמיכה בכל המרכזיות בישראל

 

 • ללא תשלום חודשי
 • ללא עלויות רישוי שנתי
 • הפעלה פשוטה
 • רכישה חד פעמית