מערכת ניהול מרכזי שירות טלפוני

מערכת ניהול מוקד

מרכזת IP מתקדמת

 • מרכזת טלפונים מתקדמת
 • מגוון תכונות עשיר בחזית הטכנולוגית
 • תקשורת גלובלית
 • טלפוני IP ושלוחות מרוחקות
 • קישור אתרים מרוחקים

 

שדרוג המרכזת הקיימת ע"י הוספת תכונות חדשות ומתקדמות

 • שדרג את המרכזת העסקית שבשרותך ע"י חיבור שרת יישומי טלקום שיאפשר הפעלת דואר קולי מתקדם
 • נתב שיחות משוכלל, תמיכה בשלוחות ובעורקי IP ועוד מגוון Voice2Mail Fax2Mail יישומים נוספים
 • השרת יכול לשמש גם כמרכזת VOIP עצמאית

 

תכונות עיקריות:

 • תמיכה בשלוחות IP .
 • תמיכה בשלוחות Softphone .
 • תמיכה בעורקי IP .
 • מערכת דואר קולי כולל תכונת איחוד מסרים
 • קבלת פקסים לדוא"ל - ניהול יעיל, חיסכון בנייר.
 • נתב שיחות גמיש עם התאמה לזמני עבודה.
 • מעגלי ועידה רבי משתתפים.
 • Call Back
 • Disa
 • קבוצות מענה לשיחות Center Call
 • רישום שיחות.
 • ניהול מערכת באמצעות ממשקWeb

  

חייגנים , מקווי IVR , להפצת הודעות מוקלטות

 • יישום המאפשר התקשרות לפי רשימת מספרי טלפון והשמעת הודעה קולית מוקלטת .
 • יכולת השמעת תפריט קולי בתחילת השיחה או בסיומה.
 • דוחות מפורטים לצפייה וניתוח תוצאות ההתקשרות
 • דיווח על מענה הלקוחות לשאלות
 • המערכת תומכת בייבוא רשומות חיוג מטופס אקסל, מבסיס נתונים חיצוני ע"י Connection ODBC או כקובצי טקסט.

 

חייגנים לחיוג עבור נציגי שירות

יישום חייגן משלוחת נציג מבוסס טכנולוגיית Center Contact

יישום החייגן יתחבר למרכזת IP המתקדמת ויאפשר את היכולות הבאות:

 • חיוג יזום משלוחות נציגי השרות
 • יעדי השיחות )רשומות חיוג( ניתנים להגדרה עפ"י קמפיינים שונים
 • רשומות החיוג יוגדרו ע"י הלקוח וניתנים להעברה דרך מחיצה רישתית, טופס אקסל, קובץ טקסט או באופן אחר כפי שיסוכם במועד האיפיון המדוייק.
 • נתוני ניהול אשר יוצגו במוניטור פעילות זמן אמת ו/או בדוחות פעילות היסטוריים דוחות אודות ביצועי המערכת.

תאור יכולות טכניות עבור 2 סוגי החייגנים:

 • קבלת נתונים מ – DB חיצוני ) DB בתקן ODBC ( או כקובץ טקסט.
 • ביצוע חיוג לפי הרשומות .
 • הפעלה וביטול של קמפיינים לחיוג.
 • יכולת ביצוע הגדרות לתסריטים שונים באופן דינאמי.
 • זיהוי סוגי מענים שונים כגון : תפוס, אין תשובה.
 • השמעת הודעות ללקוח .
 • קבלת פקודות DTMF להמשך ביצוע התסריט .
 • דוחות ביצוע.

 

מערכת הקלטת שיחות

 • יישום הקלטת שיחות מתקדם
 • הקלטת עורקי IP/PRI
 • הקלטת שלוחות IP, שלוחות דיגיטליות ואנלוגיות.
 • אפשרות הקלטת כל השיחות בו זמנית.
 • אין צורך בהחלפת מכשירי טלפון קיימים לצורך הקלטה.
 • ההקלטות כוללות את נתונים כמו מספר מחייג, שלוחה מוקלטת ועוד
 • ממשק פשוט לשימוש ויכולת הפקת דוחות מפורטים
 • יכולת לאתר ולהאזין לכל ההקלטות

 

דואר קולי עם איחוד מסרים Voice Mail Unified Messaging

מערכת דואר קולי המאפשרת השמעת תפריטי ניתוב שיחות עם ענפים/צמתים ללא הגבלה

תיבות קוליות להקלטת הודעות או להשמעת מידע

אפשרות שליחת ההודעות הקוליות המוקלטות לכתובת דוא"ל של העובד

אפשרות קבלת הודעות פקס ושליחתן לכתובת הדוא"ל של העובד.

תכונות התיבה הקולית:

 • קבלת כל המסרים (הודעות קוליות/פקס) למייל.
 • הודעה אישית שונה לכל מצב )תפוס, אין מענה, לא זמין(.
 • ניהול ושמירת הודעות לפי נושאים.
 • אופציה - הדלקה וכיבוי נורית הודעה בשלוחת הטלפון )בכפוף לתמיכת המרכזיה ולפי בדיקה מראש(

 

נתבי שיחות ותיבות קוליות

נתבי שיחות משוכללים המשתנים בהתאם להגדרות זמן.

תיבות קוליות, ללא הגבלה, כולל אפשרות שליחת ההודעה בדוא"ל.

תכונות נתב שיחות:

 • הגדרת נתבי שיחות ללא הגבלת מספר הצמתים.
 • יעדי הקשות גמישים )שלוחות, קבוצות, הודעות, תיבות קוליות(
 • שינוי ניתוב שיחות בהתאם להגדרות זמן.
 • תמיכה בשינוי שפת הנתב.

 

חדרי ועידה טלפוניים מרובה משתתפים

 • הצטרפות לחדר וועידה ע"י הקשת סיסמא.
 • השמעת הודעת פתיח למצטרף לחדר הוועידה.
 • המתנה למנהל – שיחת וועידה תתחיל רק לאחר שמנהל חדר הוועידה הצטרף.
 • הכרזת כמות המשתתפים למצטרף לחדר וועידה.
 • השמעת צליל בעת עזיבה / הצטרפות של משתתף.
 • הכרזת שם המשתמש בעת עזיבתו / הצטרפותו לוועידה.
 • השמעת מוזיקה בהמתנה למשתתף יחיד )עד להצטרפות המשתתף הבא(
 • הגבלת כמות משתתפים מרבית לוועידה.
 • משתתף רגיל : השתקה, שליטה בעוצמת שמע. שליטה בעוצמת דיבור.
 • מנהל וועידה : נעילת וועידה, הוצאת המצטרף האחרון.
 • הגבלת כמות משתתפים מרבית.
 • הקלטת וועידה.
 • חדר וועידה להרצאה )כולם מאזינים בלבד פרט למרצה(
 • מניעת רעשי רקע )ע"י ביצוע השתק אוטומטי בוועידה מרובת משתתפים(

 

שרת פקסיםקבלת פקסים בתיבות מייל Fax2Mail + שליחת פקס באמצעות דוא"ל Mail2Fax

דרך קלה ופשוטה לשלוח פקסים, ללא צורך בנייר, בכל מקום באמצעות הדואר האלקטרוני.

 

תכונות:

קבלת פקס לתיבת הדוא"ל של העובד, מחלקה

משלוח פקס פשוט ונוח על ידי שליחת הטופס לכתובת הדוא"ל של השרת.

עדכוני סטאטוס שליחת הפקס למשתמש בדוא"ל חוזר.

ממשק ניהול Web - למנהל מערכת.

ניהול רשימת משתמשים לפי כתובת דוא"ל או לפי דומיין.

 

חיוג בקליק

יישום קל ושימושי לחיוג מהמחשב האישי תוך שימוש בטלפון השולחני לדיבור.

תכונות:

אפשרות ייבוא נתוני אנשי קשר מה- Outlook או מקובץ נתונים CSV .

אפשרות ניהול עצמאי של רשימת אנשי קשר.

חיפוש מהיר לפי שם או מספר טלפון.

 

השכמות / תזכורות

הגדרת השכמות/תזכורות לכל שלוחה.

 

שעון דובר

התקשרות למערכת משמיעה את השעה הנוכחית

 

לחצני מצוקה

היישום מזהה כניסת שיחה ממקורות מוגדרים מראש, מחייג לרשימת תפוצה המותאמת לכל מקור, ומשמיע

התראה קולית מתאימה. היישום מזהה מענה אנושי ומתעלם ממענה קולי אוטומטי.

תכונות:

 • הגדרת רשימת חיוג לכל מקור בנפרד ולפי זמנים ביממה.
 • הגדרת מספר סבבי החיוג וזמני המתנה ביניהם.
 • הגדרת יעדי חיוג במקרה שקבלת ההתראה לא אושרה ע"י אחד מחברי קבוצת החיוג.
 • התראות דוא"ל בזמן אמיתי.
 • ממשק ניהול Web.

  

חוסם שיחות חכם

היישום משווה כל שיחה יוצאת ליעדים מוגדרים מול פרופיל שיחות שהוגדר על ידי מנהל המערכת וכן לפי

היסטוריית השיחות היוצאות מהמרכזת. שיחות שאינן עומדות בקריטריונים שהוגדרו נחסמות ובכך

נמנעת אפשרות ניצול המערכת על ידי גורמים לא מורשים.

 

סלקטור - סינון שיחותחסימת מטרידים

הסלקטור ) list white ( מאפשר סינון שיחות בהתאם לרשימת מספרים מזהים מורשים.

רק המספרים המוגדרים ברשימה ינותבו ליעד הרצוי. שאר המספרים ינותבו ליעד "שגיאה".

 

ניהול תקציב שיחות טלפון Prepaid

היישום מאפשר למנהל המערכת להקצות מראש לכל שלוחה זמני שיחה מצטברים לתקופה מסוימת. כך

ניתן לשלוט בעלויות התקשורת מבלי ליצור חריגות בתקציב.

 

רישום שיחות

יישום המאפשר רישום של כל השיחות הנכנסות והיוצאות

נתונים אודות משך שיחה , יעד שיחה וכד'

נתוני עלות כספית לפי שימוש, דוחות ונתונים סטטיסטיים

ממשק ניהול ידידותי (Web), הפקת דוחות, התראות דוא"ל על שימוש חריג.

 

פתיחת שערים: פתיחת שער דלת לפי מספר מזהה

יישום המאפשר פתיחת שער / דלת ע"י התקשרות מטלפון מזוהה

ניהול רישום של כל הטלפונים המורשים לפתוח שער /דלת

ניהול ידידותי הכולל הוספה והסרת משתמשים

ממשק ניהול WEB

 

דוחות פעילות הכוללות את כל ההתקשרויות לפי מס' טלפון ותאריך התקשרות

תכונות:

 • ממשק ניהול ידידותי
 • התראות דוא"ל על שימוש חריג.
 • ממשק ניהול Web הנגיש מכל דפדפן